7. Newspaper headlines - porozumění a tvoření

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty SŠ s jazykovou úrovní B1 a vyšší. Je zaměřená na porozumění a schopnost vytvořit nadpis novinového článku v angličtině. Studenti často mívají problém s porozuměním nadpisům, neboť tyto jsou často neúplné. Např: Difficult Times Ahead. Pokud je to zapotřebí, je vhodné připravit pro studenty přehled nejčastějších gramatických výjimek, které se v nadpisech novinových článků vyskytují. (Třeba zde - http://esl.about.com/od/intermediatereading/a/newsheadlines.htm).

Instrukce pro učitele
Učitel připraví několik nadpisů – buď je vystřihne z autentických materiálů, nebo sám vytvoří. Dále vyjmenuje kategorie gramatických výjimek. Studenti nejprve přiřazují nadpisy k výjimkám. Poté se snaží parafrázovat nadpisy do plné podoby. Nakonec se studenti snaží vytvořit nadpisy k článkům o současných událostech. Ostatní mohou podle nadpisů hádat, o jaké události jde.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je pokusit se transformovat nadpisy do srozumitelnější a gramaticky úplné podoby, aby se studenti seznámili s gramatickými výjimkami při tvoření nadpisů a zároveň se jim naučili porozumět.

www.esl.about.com
Kategorie výjimek:
 • Noun Phrases
 • Noun Strings
 • Simple Tenses instead of Continuous or Perfect
 • Auxiliary Verbs Dropped in Passive Form
 • Articles Dropped
 • Infinitive to Indicate Future

Příklady nadpisů:
 • Difficult Times Ahead
 • Forgotten Brother Appears
 • James Wood to Visit Portland
 • Landscaping Company Disturbance Regulations
 • Man Killed in Accident
 • Mayor to Open Shopping Mall
 • Mustang Referral Customer Complaint
 • Overwhelming Response of Voters
 • Passerby Sees Woman Jump
 • President Declares Celebration
 • Professors Protest Pay Cuts
 • Tommy the Dog Named Hero
 • Under Pressure from Boss
 • Unexpected Visit
 • Widow Pension Pay Committee