6. How to write a newspaper article II

Cílová skupina
Toto je obdoba předchozí aktivity. Je vhodná pro studenty SŠ s jazykovou úrovní B2 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Jedná se o samostatnou práci, kde studenti píší novinový článek za pomoci níže uvedených poznámek. Zde je vhodné zadat jednotné téma článku. Například vybrat určitou nedávnou událost či zaměřit článek na lokální dění nebo dění ve škole. Toto téma pak studenti zpracují ve skupinách jako článek. Cílem je dodržet a co nejlépe vystihnout všechny tipy a doporučení. Poté studenti přečtou a porovnají své články. Srovnají, nakolik dodrželi instrukce a jak zajímavé články dokázali napsat.

Cíl aktivity
Tato aktivita podporuje samostatnost a tvořivost žáků. Je zameřena na rozvoj psaného projevu, upevnění gramatických struktur a osvojení stylistického projevu typického pro novinářský styl.

www.bfi.org.uk
  • The headline should be accurate and in the present tense.
  • The first sentence needs to be short and dramatic. Surprise your reader! Make them curious.
  • Be clear from the start – put the facts of the story first.
  • Remember to use the 5 W’s – who is involved; what happened; when it happened; where and, most important, why?
  • Be accurate - get your facts correct.
  • Use active verbs wherever possible.
  • Keep the article brief – don’t bore your reader and don’t make it too complicated to understand. Be incisive.
  • Be fair – there are at least two sides to every story. Let the readers make up their own minds.
  • Avoid clichés – find new ways to describe familiar people and events.
  • Search for a special ingredient – make your story stand out from the others.