4. Nepravidelná slovesa

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty úrovně A2 a vyšší. Jde o způsob procvičování nepravidelných sloves.

Instrukce pro učitele
Studenti pracují ve dvou skupinách, které soutěží. Cílem soutěže je získat políčka v tabulce tak, aby byly propojeny dvě protilehlé strany. Zástupci jednotlivých skupin si střídavě volí políčka a musí správně uvést minulé (popř. i trpné) tvary daných sloves. Pokud je uvedou správně, získávají dané políčko. Pokud ne, zůstává políčko k dispozici dále.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je vhodné zařadit do přípravné fáze některého z článků tohoto projektového modulu, protože nepravidelná slovesa se vyskytují téměř ve všech článcích. Aktivita je rychlá a efektivní.
WRITE
BLOW
DRINK
WEAR
GROW
FORGET
FLY
HIT
HOLD
KEEP
BREAK
SIT
COST
BECOME
MAKE
GET
LEAVE
GIVE
LOSE
HANG
WIN
BRING
COME
FIND
KNOW