3. Otázky - procvičování

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty všech jazykových úrovní, protože se dá velmi snadno přizpůsobit.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu vhodnou pro dvě soupeřící skupiny – aktivitu typu tic-tac-toe. Učitel připraví pro každou skupinu tabulku s tázacími slovy nebo strukturami. Úkolem studentů je získat řadu tří políček vedle sebe - svisle, vodorovně nebo diagonálně. Políčko získají, jestliže správně utvoří otázku s tázacím slovem / strukturou uvedenými v tabulce. Skupina, která získá tři políčka vedle sebe, vítězí.

Cíl aktivity
Tato aktivita je vhodná pro rychlé zopakování typu tázacích vět, tázacích slov, forem otázky. Je vhodné ji využít v prezentační fázi pro přípravu interview v rámci projektového modulu. Učitel si může obsah tabulek přizpůsobit dle aktuální jazykové úrovně studentů a cílových potřeb podle zaměření konkrétního interview.
WHO?
WHICH?
WHOSE?
WHERE?
WHEN?
HOW OFTEN?
HOW MUCH?
HOW LONG?
HOW MANY?
DO YOU...?
ARE YOU...?
HAVE YOU...?
SHOULD YOU...?
DID YOU...?
CAN YOU...?
WILL YOU...?
HAVE YOU GOT...?
WHERE YOU...?