1. Domeček

Cílová skupina
Protože se jedná o univerzální aktivitu, může být využita studenty všech jazykových úrovní (A1 – C2) a věkových kategorií. Učitel si ji přizpůsobí dle svých potřeb.

Instrukce pro učitele
1. Učitel vytiskne domeček a na jeho vnitřní linky napíše vždy daný jazykový pár tak, aby slova byla naproti sobě ze dvou stran jedné linky. Slova je vhodné napsat dále od linky, neboť pak se obrázek podle této linky rozstříhá. Rozstříhaný obrázek vloží učitel do obálky.
2. Obvykle pracují studenti ve dvojicích, takže každá dvojice bude potřebovat jeden obrázek. Studenti pracují formou soutěže. Učitel rozdá obálky a vysvětlí studentům, že budou mít na papírcích např. frázová slovesa a jejich ekvivalenty. Když je správně přiloží k sobě, vznikne jim určitý tvar. To znamená, že student najde například sloveso PUT OUT a slovo EXTINGUISH – položí je k sobě. Na daném papírku je však i další slovo, ke kterému hledají ekvivalent, takže dále pokračují stejným způsobem.
3. Poté co studenti skončí, učitel velmi snadno práci zkontroluje, protože již na první pohled vidí zda studenti mají sestavený domeček.

Cíl aktivity
Tato aktivita je vhodná pro procvičení různých jazykových jevů. Může být využita jak jednojazyčně - k procvičování synonym, frázových sloves, antonym, tak i k procvičováni anglických slovíček a jejich českých ekvivalentů – je vhodná pro jakékoliv jazykové páry.
stacks_image_E8780125-C1E3-4BDA-BF63-8AE605ACF296