2. Modální slovesa a jejich význam

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní B1 – B2.

Instrukce pro učitele
Anebo ještě jinak: Následující sady vět učitel vytiskne (jednotlivé části nejlépe na papíry odlišné barvy) a rozstříhá na proužky tak, aby na každém proužku byla jedna věta. Poté jsou studenti opět vyzváni k práci ve dvojicích. Jejich úkolem je přiřadit k větám z prvního bloku věty z druhého bloku, které mají stejný význam. Tuto aktivitu je opět možné pojmout jako soutěž. Výhodná je zejména z hlediska časové nenáročnosti. V novinových článcích se modální slovesa hojně vyskytují, a tak je vhodné tuto aktivitu zařadit do některé z přípravných fází.

Cíl aktivity
Studenti si procvičí používání modálních sloves. Ujasní a upevní si nuance mezi významem jednotlivých modálních sloves v kladném i záporném tvaru.
A
Jack could get to work earlier.
Jack must get to work earlier.
Jack should get to work earlier.
Jack needs to get to work earlier.
Jack might get to work earlier.
Jack has to get to work earlier.
Jack couldn't get to work earlier.
Jack doesn't have to get to work earlier.
Jack mustn't get to work earlier.
Jack shouldn't get to work earlier.

B
It's absolutely necessary for Jack to get to work earlier.
It's possible for Jack to get to work earlier.
Jack's unable to get to work earlier.
It isn't necessary for Jack to get to work earlier.
It's forbidden for Jack to get to work earlier.
It's important for Jack to get to work earlier.
It's a good idea for Jack to get to work earlier.
It's absolutely necessary for Jack to get to work earlier and someone forces him to do so.
It's a good idea for Jack to get to work earlier.
It isn't a good idea for Jack to get to work earlier.
It's a possibility that Jack might get to work earlier.

AA
I could work on Saturdays.
I must work on Saturdays.
I need to work on Saturdays.
I have to work on Saturdays.
I mustn't work on Saturdays.
I couldn't work on Saturdays.
I don't have to work on Saturdays.
I shouldn't work on Saturdays.
I should work on Saturdays.
I might work on Saturdays.

BB
It's absolutely necessary for me to work on Saturdays.
It's absolutely necessary for me to work on Saturdays and someone forces me to do so.
I'm unable to work on Saturdays.
It isn't necessary for me to work on Saturdays.
It's possible for me to work on Saturdays.
It's a good idea for me to work on Saturdays.
It's important for me to work on Saturdays.
It's a good idea for me to work on Saturdays.
It's forbidden for me to work on Saturdays.
It isn't a good idea for me to work on Saturdays.
It's a possibility that I might work on Saturdays.