15. Vytvořte si titulní stranu

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro žáky vyšších ročníků ZŠ. Úroveň znalosti anglického jazyka by měla být alespoň A1.

Instrukce pro učitele
S použitím jednoduchého formuláře si žáci připraví všechny informace a údaje potřebné pro vytvoření titulní stránky novin. Poté mají určitý čas na to, aby tuto stránku zrealizovali.

Cíl aktivity
Aktivita pomáhá žákům připravit strukturu a obsah titulní stránky pro fiktivní noviny. Žáci jsou vedeni tak, aby na nic nezapomněli, je zde dán určitý prostor jejich kreativitě. Učitel monitoruje aktivitu, pomáhá se slovní zásobou.

www.eslprintables.com
Create your own newspaper front page

Design your own front page for a newspaper. First plan your page by following these instructions:
  1. Title or name of your newspaper: ............................................
  2. Price: ..................
  3. Date: ...................
  4. Design a logo
  5. Write headline and a story
  6. Draw a picture to go with the headline
  7. Write the weather forecast
  8. Write a headline for your main story
  9. Write your main ideas for that story
  10. Now, fill in the newspaper front page