14. Otázky, otázky, otázky...

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty všech úrovní znalosti, neboť se velmi snadno přizpůsobí jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní.

Instrukce pro učitele
Učitel pro každou dvojici studentů připraví tabulku dle předlohy níže. Podle vlastního uvážení buď vyplněnou, nebo nechá i vlastní vyplnění tabulky na studentech. Studenti pracují ve dvojicích. Každý si připraví sadu deseti slov. Úkolem každého studenta je položit svému partnerovi takové otázky, aby na ně odpověděl právě slovem napsaným v tabulce. Za každé slovo získává ten, kdo kladl otázky, bod. Časový limit je 5 minut. Pak se úlohy vymění. Slova napsaná v tabulce se nesmí vyskytovat v otázkách.

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží k upevnění a procvičení tvoření otázek. Studenti jsou nuceni používat různé časy a typy otázek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10