13. Guilty (vinen) - konverzační hra

Cílová skupina
"Guilty" je zábavná konverzační hra, která povzbuzuje studenty ke komunikace v minulých časech. Hru mohou hrát studenti všech jazykových úrovní a lze ji hrát s různým důrazem na přesnost.

Instrukce pro učitele
1. Začněte tím, že popíšete zločin, který se stal včera v noci. Každý student bude vyslýchán zbytkem třídy a musí si vytvořit alibi, aby dokázal, že je nevinný.
2. Rozdělte studenty do dvojic a nechte je vytvořit svá alibi pro to, kde byli, když se stal zločin. Veďte je k tomu, aby se věnovali maximu detailů, když budou o svých alibi diskutovat. Obejděte všechny dvojice a zjistěte jejich alibi (např. Byli jsme lyžovat v Alpách celý víkend.) Napište jednotlivá alibi na tabuli.
3. Poté nechte všechny dvojice připravit 3 otázky pro každé alibi napsané na tabuli. Následně jeden student z první dvojice opustí třídu. Ostatní studenti kladou připravené otázky druhému studentovi z dvojice. Pak se první student vrátí do třídy a studenti mu kladou stejné otázky. Opakujeme se všemi dvojicemi.
4. Učitel zaznamenává, kolik rozdílů bylo v odpovědích studentů v každé dvojici. Dvojice s nejvíce rozdíly ve výpovědích je GUILTY.

Cíl aktivity
"Guilty" lze využít jako integrovanou hru během výuky minulého času a nebo jako aktivitu k posílení komunikativních dovedností. Hra zaměřuje pozornost studentů na detail, což pomáhá zlepšit dovednosti studentů v tvoření otázek.

www.esl.about.com