12. Chybějící titulky

Cílová skupina
Aktivita je vhodná pro žáky ZŠ a studenty SŠ všech jazykových úrovní, neboť její obsah lze snadno přizpůsobit jazykové úrovni studentů.

Instrukce pro učitele
Vystřihneme z novin (nebo vytvoříme) články a oddělíme nadpisy od textu. Na jeden arch papíru nalepíme články a očíslujeme je, na jiný pak titulky, které označíme písmeny. Takto oba listy okopírujeme. Studenti pracují ve dvojicích. Jejich úkolem je přiřadit nadpisy k jednotlivým textům. Je možno pojmout jako soutěž.

Cíl aktivity
Aktivita je zaměřená na čtení s porozuměním a čtení pro získání specifických informací a dále na mluvení, a to diskuse ve dvojici. Studenti si v této aktivitě procvičí čtení a mluvení, zároveň musí pochopit obsah článku a jeho souvislost s titulkem.