11. Alliteration

Cílová skupina
Tato aktivita je určena žákům a studentům s jazykovou úrovní B1 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Studenti se nejprve seznámí s tím, co to je aliterace, projdou si několik příkladů a pak sami vytvoří jednoduché aliterace. Další instrukce jsou průběžně v textu.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je poskytnout studentům inspiraci k vymýšlení zajímavých a poutavých názvů novinových článků.

http://volweb.utk.edu/Schools/bedford/harrisms/1allitera.htm
www.eslprintables.com
Angela Abigail Applewhite ate anchovies and artichokes.
Bertha Bartholomew blew big, blue bubbles.
Clever Clifford Cutter clumsily closed the closet clasps.
Dwayne Dwiddle drew a drawing of dreaded Dracula.
Elmer Elwood eluded elven elderly elephants.
Floyd Flingle flipped flat flapjacks.
Greta Gruber grabbed a group of green grapes.
Hattie Henderson hated happy healthy hippos.
Ida Ivy identified the ivory iris.
Julie Jackson juggled the juicy, jiggly jello.
Karl Kessler kept the ketchup in the kitchen.
Lila Ledbetter lugged a lot of little lemons.
Milton Mallard mailed a mangled mango.
Norris Newton never needed new noodles.
Patsy planter plucked plump, purple, plastic plums.
Quinella Quist quite quickly quelled the quarreling quartet.
Randy Rathbone wrapped a rather rare red rabbit.
Shelly Sherman shivered in a sheer, short, shirt.
Trina Tweety tripped two twittering twins under a twiggy tree.
Uri Udall usually used his unique, unusual unicycle.
Vicky Vinc viewed a very valuable vase.
Walter Whipple warily warned the weary warrior.
Xerxes Xenon expected to xerox extra x-rays.
Yolana Yvonne Yarger yodeled up yonder yesterday.
Zigmund Zane zig-zagged through the zany zoo zone.

Most of the words begin with the same letter -this is called ALLITERATION. It is often used in newspaper headlines.

Try to extend some of the sentences by adding more adjectives and adverbs.


Now some easy ones:
Twenty terrible tigers.

Now it's your turn:
One awful .................
Two tiny .................
Three thick .................
Four frightened .................
Five frisky .................
Six smiley .................
Seven sick .................
Eight evil .................
Nine naughty .................
Ten terrible .................

Nyní se zaměřte na současné události. (Učitel připraví obrázky současných událostí, příběhů, které jsou momentálně v médiích. Studenti k nim vymýšlí nadpisy s využitím aliterace). Pokuste se s využitím aliterace vytvořit 5 nadpisů pro případné články o některých z těchto událostí. Ostatní studenti budou hádat, o jaké události se jedná.