8. Weather forecast I - vocabulary practice

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty SŠ s úrovní znalosti A2 – B2. Po úpravě ji lze použít i pro žáky vyšších ročníků ZŠ s nižší úrovní znalostí.

Instrukce pro učitele
Při přípravě této aktivity učitel využije sady pojmů související s počasím, se kterými bude různým způsobem pracovat. Konkrétní postupy jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.

Cíl aktivity
Aktivita je zaměřená na osvojení slovní zásoby týkající se počasí. Studenti se seznámí s pojmy, s jejich začleněním do vět a vazeb. Zároveň se učí kategorizovat pojmy a přiřazovat nadřazené slovo skupině slov.

http://www.esl-lab.com/vocab/v-weather.htm
Aktivita A – Weather Patterns
Studenti se pokusí nakreslit piktogram pro každý typ počasí.

Weather Patterns: "It's -- "
 • breezy
 • clear
 • cloudy (partly cloudy)
 • damp
 • dry
 • foggy
 • humid
 • rainy
 • showery
 • snowy
 • stormy
 • sunny
 • windy

Aktivita B – Temperatures
Studenti dostanou pojmy na kartičkách. Jejich úkolem je seřadit je od nejteplejšího po nejchladnější počasí. Dále se každý výraz pokusí vyjádřit ve stupních Celsia.

Temperatures: "It's -- "
 • freezing
 • cold
 • chilly
 • warm
 • hot
 • scorching

Aktivita C – Other Weather Terms
Studenti přeloží / vysvětlí v AJ následující rozšiřující pojmy:
 • breeze
 • chance of rain
 • cold front
 • fog
 • hail
 • hurricane
 • lightening
 • raindrops
 • snow flurries
 • sunrise
 • sunset
 • sunshine
 • thunder
 • thunder showers
 • tornado
 • typhoon
 • warm front

Aktivita D – Review
Studenti pracují ve dvojicích nebo skupinkách. Dostanou následující tabulku a v určeném časovém limitu se snaží vyplnit co nejlépe.
Types of wind
Types of rain
Temperatures
Good weather
Bad weather