Zapojte Vaše žáky do soutěže Master of Labyrinth

V období od 17. listopadu 2016 do 17. ledna 2017 bude probíhat celostátní soutěž určená žákům 6.-9. tříd ZŠ.
Další informace...

Přijďte se seznámit s metodou CLIL a vyzkoušet si ji v praxi

Pravděpodobně jste o metodě CLIL, která podporuje výuku cizího jazyka s ostatními předměty, už slyšeli. Ale jak vlastně taková výuka vypadá? Jaké má výhody a možná úskalí?
Další informace...

Unikátní učebnice LABYRINTH pro výuku metodou CLIL

V rámci projektu ŠKOLA BEZ HRANIC (www.openschool.cz) jsme pro vás, učitele cizích jazyků i odborných předmětů, vytvořili unikátní sadu učebních materiálů pro výuku metodou CLIL (integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu).

Výuková sada LABYRINTH je určena pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a je zpracována pro jazykovou úroveň A1, A2 (pro kombinace anglického jazyka a D, Z, M, PŘ, OV) a A1 (pro kombinace německého jazyka a D, Z, M, PŘ, OV).
Další informace...

Angličtina aktivně - inspirace do vaší výuky

Představujeme vám projekt ANGLIČTINA AKTIVNĚ, který vás zavede do světa netradičních způsobů výuky angličtiny. Ty pomohou žákům aktivně používat cizí jazyk a pootevřou jim bránu k dalšímu poznávání.

Během tříletého projektu pro žáky a učitele druhého stupně základních škol byly vytvořeny čtyři inovativní výukové materiály. Nově vytvořené materiály pomáhají žákům aktivně rozvíjet komunikativní kompetenci v angličtině, na druhou stranu také ukazují učitelům příležitosti a možnosti, jak své hodiny angličtiny udělat o něco zajímavější, pestřejší a zábavnější.
Další informace...

Představujeme vám projekt Impuls aneb Angličtina pro učitele

Pracovníci jazykové a vzdělávací agentury Channel Crossings připravili v rámci OPVK projekt Impuls, který se zaměřuje na zvýšení znalostí angličtiny a je určen učitelům ve Středočeském kraji.

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů ZŠ i SŠ Středočeského kraje v anglickém jazyce. Dílčím cílem projektu je vyškolení jazykových poradců, kteří budou podporovat systematické jazykové vzdělávání kolegů-učitelů během projektu a podpoří tak udržitelnost jazykového vzdělávání na školách.
Další informace...