IV. TÉMATICKÝ BLOK ZAMĚŘENÝ NA ROZVÍJENÍ MLUVENÉHO A PSANÉHO PROJEVU

PŘESNOST VERSUS PLYNULOST ANEB JAK NAUČIT ŽÁKY MLUVIT
termín dle individuální domluvy
 • Kdy je při výuce třeba dbát na přesnost a kdy na plynulost?
 • Jak motivovat žáky ke spontánnímu jazykovému projevu?
 • Kompenzační strategie – jak vyjádřit to, co chci za pomoci jazykových prostředků, které mám k dispozici
 • Mluvím, mluvíš, mluvíme aneb jak se nebát chyb
 • Tipy a doporučení z praxe, užitečné odkazy pro práci s vlastními žáky
 • Ukázky praktických materiálů využitelných ve výuce

DISKUSE, KTERÉ FUNGUJÍ

termín dle individuální domluvy
 • Diskuse jako klíčový prvek rozvíjení komunikativní kompetence
 • Jak připravit diskusi a motivovat žáky aktivnímu používání jazyka?
 • Nová role učitele – učitel jako moderátor
 • Náměty pro diskuse v cizím jazyce s ohledem na jazykovou úroveň a věk žáků
 • Motivační techniky pro aktivní zapojení žáků
 • Ukázky praktických materiálů, tipy a doporučení pro jejich využití ve vlastní výuce

JAK ROZVÍJET PSANÍ HRAVOU FORMOU

termín dle individuální domluvy
 • Od slova k větě, od věty k odstavci, od odstavce k textu.
 • Psaní i pro nepsavce aneb jak žáky aktivně zapojit a motivovat
 • Důkladná příprava jako klíč k úspěchu
 • Využití netradičních způsobů písemné komunikace
 • Týmová spolupráce, využití internetu, dlouhodobé projekty a propojení s reálním světem
 • Tipy a doporučení z praxe, ukázky učebních materiálů pro využití ve škole