III. TÉMATICKÝ BLOK ZAMĚŘENÝ NA EFEKTIVNÍ OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY A SLOVNÍ ZÁSOBY

JAK VYUČOVAT GRAMATIKU ZÁBAVNOU FORMOU
termín dle individuální domluvy
 • Nejčastější gramatické problémy ve výuce cizího jazyka
 • Různé přístupy k výuce gramatiky, vhodné výkladové postupy a vyučovací metody pro procvičování a opakování gramatiky
 • Seznámení s rozšiřujícími materiály pro učitele cizích jazyků, pomůcky pro výuku gramatiky zábavnou formou, využití moderní technologie ve výuce gramatiky
 • Motivační techniky
 • Tipy a doporučení z praxe, názorné příklady, užitečné odkazy

JAK SI OSVOJIT SLOVNÍ ZÁSOBU ZÁBAVNOU FORMOU
termín dle individuální domluvy
 • Zásady aktivní práce se slovní zásobou
 • Seznámení s různými typy cvičení a jejich přínos pro žáky
 • Efektivní metody výuky slovní zásoby, využití názornosti, zážitkové učení
 • Ukázky rozšiřujících materiálů pro učitele cizích jazyků, pomůcky pro výuku slovní zásoby, využití moderní technologie ve výce slovní zásoby
 • Tipy a doporučení z praxe, názorné příklady, užitečné odkazy

VÝUKA SKUPIN S RŮZNOU ÚROVNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
termín dle individuální domluvy
 • Možnost práce v nesourodých skupinách, využití prostoru ve třídě a času v hodině
 • Efektivní řízení hodiny, management třídy
 • Seskupování studentů a typy skupinových aktivit - varianty seskupování
 • Vhodné aktivity pro jednotlivé typy skupin, týmová práce, stupňované úkoly, problémy a jejich řešení
 • Tipy a doporučení z praxe, praktická cvičení