I. TÉMATICKÝ BLOK ZAMĚŘENÝ NA VYUŽÍVÁNÍ ICT

Název:
Internet jako zdroj informací, rad a inspirace pro učitele
Kdy:
termín dle individuální domluvy
Kde:
Channel Crossings, Praha 5
Kdo:
Učitelé cizích jazyků ZŠ a SŠ ze Středočeského kraje

Tematické okruhy:

  • Jak a kde vyhledávat informace o nových učebních materiálech
  • Využití autentických tištěných a audiovizuálních internetových zdrojů ve výuce a různé možnosti jejich adaptace
  • Výukové metody na internetu - inspirace netradičními výukovými metodami a jejich začlenění do běžné výuky
  • Další náměty a tipy pro učitele, jak účelně využívat internet pro obohacení výuky

Název:
Využití moderní technologie v jazykové výuce
Kdy:
termín dle individuální domluvy
Kde:
Channel Crossings, Praha 5
Kdo:
Učitelé cizích jazyků ZŠ a SŠ ze Středočeského kraje

Tematické okruhy:

  • Moderní technologie jako užitečný pomocník při jazykové výuce – souborný přehled o možnostech využití ICT ve výuce
  • Praktické seznámení s jednotlivými technologiemi (PowerPoint, skype, MP3 přehrávač, multimediální výukové programy, elektronické slovníky, e-learning, online learning, skype aj.)
  • Tipy pro rozvíjení jednotlivých jazykových prostředků a řečových dovedností za pomoci moderní technologie
  • Možnosti komunikaci a spolupráce se studenty z jiných škol i zemí prostřednictvím moderní technologie