METODICKÉ SEMINÁŘE
(dvanáct čtyřhodinových metodických seminářů akreditovaných v systému DVPP)
 1. Tématický blok zaměřený na VYUŽÍVÁNÍ ICT
  • Internet jako zdroj informací, rad a inspirace pro učitele (termín dle individuální domluvy)
  • Využití moderní technologie v jazykové výuce (termín dle individuální domluvy)

 2. Tématický blok zaměřený na METODIKU VEDENÍ VÝUKY
  • Využití evropského jazykového portfolia ve výuce (termín dle individuální domluvy)
  • Aktivizující metody ve výuce (termín dle individuální domluvy)
  • Jak úspěšně naplánovat a zrealizovat jazykový projekt (termín dle individuální domluvy)
  • Hodnocení a zpětná vazba ve výuce (termín dle individuální domluvy)

 3. Tématický blok zaměřený na EFEKTIVNÍ OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY A SLOVNÍ ZÁSOBY
  • Jak vyučovat gramatiku zábavnou formou (termín dle individuální domluvy)
  • Jak si osvojit slovní zásobu zábavnou formou (termín dle individuální domluvy)
  • Výuka skupin s různou úrovní znalostí a dovedností (termín dle individuální domluvy)

 4. Tématický blok zaměřený na ROZVÍJENÍ MLUVENÉHO A PSANÉHO PROJEVU
  • Přesnost versus plynulost aneb jak naučit žáky mluvit (termín dle individuální domluvy)
  • Diskuse, které fungují (termín dle individuální domluvy)
  • Jak rozvíjet psaní hravou formou (termín dle individuální domluvy)