ZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL
26.11.2010 11:30 – 14:00, Channel Crossings

Kdo: Závěrečné zhodnocení celého projektu a představení nových jazykových produktů je určeno pro učitele, ředitele a pracovníky škol Středočeského kraje.

Program:
  • prezentace výsledků a výstupů projektu
  • seznámení s metodickými příručkami a soubory aktivit pro výuku AJ, NJ, FJ
  • představení online produktů pro tvorbu jazykových projektů
  • plán poprojektových aktivit pro školy

Výstupy:

Každý z účastníků obdrží metodické příručky a soubory aktivit, které jsou určené pro využití v jazykové výuce na základních i středních školách.

Tyto produkty účastníci využijí jak v běžné výuce pro její zpestření a zatraktivnění pro žáky, tak i při přípravě komplexních jazykových projektů.