RÁDIO, KTERÉ TVOŘÍME SAMI
Ukázka realizace jazykového projektu v angličtině
Kdy:
termín dle individuální domluvy
Kde:
Channel Crossings, Praha 5 nebo přímo na vaší škole
Kdo:
Učitelé ZŠ/SŠ a studenti

Harmonogram:
8.30 – 9.00
Přivítání v jazykové škole Channel Crossings a představení plánovaných aktivit.
Rozdělení studentů a učitelů do tří skupin.
9.00 – 10.30
Během prvního bloku každý lektor představí studentům a učitelům jeden ze tří radiových programů a lektoři se během tohoto bloku vystřídají ve všech třech skupinách. Studenti si v rámci jedné skupiny rozdělí programy, na kterých budou dále pracovat.
10.30 – 12.00
Druhý blok je zacílen na sbírání a zpracování informací, přičemž studenti pracují na všech třech programech současně. Učitelé průběžně hodnotí jednotlivé aspekty realizace projektu do připravených dotazníků.
12.00 – 12.30
Přestávka na oběd
12.30 – 14.30
Třetí blok je věnován nácviku prezentace a vlastnímu nahrávání. Lektoři se střídají ve skupinách a studenti využijí při nahrávání pomoci ostatních učitelů.
13:30 – 14:30 Vyhodnocení jednotlivých aspektů realizace projektu učiteli.

14.30 – 15.30
Prezentace jednotlivých rádií a hodnocení výstupů projektu všemi účastníky.