7. Zahlen meines Lebens

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty ZŠ i SŠ všech jazykových úrovní.

Instrukce pro učitele
Jedná se o komunikační aktivitu zaměřenou na opakování a procvičování čísel – vhodné především pro žáky s nižší úrovní znalostí. Slouží např. k procvičování řadových číslovek. Vyučující nebo vybraný student napíše na tabuli 12 libovolných čísel v rozmezí 1 a 40, ostatní si tato čísla zapíší. Poté jim je ponechán krátký časový prostor, kdy každý pracuje samostatně a přemýšlí, jaký význam mají nebo měla tato čísla v jeho životě (např. : Hausnummer, Geburtstag, Alter eines Verwandten oder Freundes, Glückszahl atd.). Následně si každý student označí všechna pro něj významově důležitá čísla. Vyučující začne vyvolávat zadaná čísla v libovolném pořadí. Přihlásí se ti studenti, kteří mají dané číslo označené a prozradí, jakou roli v jejich životě hraje. Závěrem se všichni společně pokusí přiřadit každému ze zúčastněných alespoň jedno z daných čísel i s příběhem, který se k němu vztahuje.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je vhodné začlenit do výuky během přípravné fáze některého z programů rádiového vysílání v rámci tohoto projektového modulu, neboť velmi efektivně opakuje a shrnuje problematiku číslovek hojně se vyskytujících ve všech pořadech tohoto vysílání (např. ve zpravodajské relaci).

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995