6. Streitgespräche

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B1 a vyšší. Vede ke tvorbě dialogů, rozvíjí komunikační dovednosti studentů i schopnost vést diskusi a pohotově reagovat během rozhovoru.

Instrukce pro učitele
Vyučující vytvoří několik kartiček s minidialogy (dle počtu žáků ve třídě) obsahujícími dvě krátké věty, přičemž ve druhé z nich je negován obsah věty první. Studenti jsou rozděleni do dvojic. Každá z nich si vylosuje jeden minidialog, který vzápětí předvede. Protože se jedná pouze o dvě věty, úkolem studentů je dialog podle vlastní fantazie rozvést. Každý ze dvojice se snaží obhájit své stanovisko a přesvědčit partnera o pravdivosti svého tvrzení. Studenti mohou používat mimiku, gestikulovat, pracovat s intonací. Vítězí ten, kdo co nejpádnějším argumentem přesvědčí svého partnera o správnosti svého počínání.

Cíl aktivity
Cílem této komunikační aktivity je opakování a rozvíjení slovní zásoby, zejména pak jazykových prostředků sloužících k vyjádření protichůdného názoru a posilujících schopnost argumentace.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995
Příklady vzorových rozhovorů

Ich glaube, du musst es ihm sagen.
Nein, er bringt mich um.

Es ist kalt. Komm doch rein.
Nein, ich fühle mich hier wohl.

Ich habe einen wunderschönen Urlaub verbracht.
Du siehst aber gar nicht so aus.

Ich sage: Nein.
Aber warum denn? Das ist nicht gerecht.

Ich möchte nichts hören. Sie sind entlassen.
Ich kann alles erklären. Lassen Sie es mich doch bitte erklären.