5. Wer bin ich? - interview

Cílová skupina
Tato aktivita je volnou návazností na předchozí aktivitu. Opět ji lze využít u studentů všech úrovní jazykových znalostí.

Instrukce pro učitele
Využíváme stejného materiálu jako při předchozí aktivitě. Poté, co studenti rozluští, jakou populární osobnost představovali, vytvoří páry, ve kterých budou tvořit interview. Jeden ze studentů hraje roli moderátora v rádiu, který si pozval do svého pořadu vybranou populární osobnost (viz kartičky) a jeho úkolem je, udělat s ní zajímavý rozhovor. Druhý ze dvojice představuje tuto známou osobnost a snaží se o co nejzajímavější, popř. nejvtipnější odpovědi. V případě časové rezervy se mohou studenti ve svých rolích vystřídat. Student představující moderátora by měl nejen umět klást co nejzajímavější otázky, ale jeho úkolem je rovněž svého „hosta“ patřičně uvést. Po celou dobu se snaží mluveným slovem obracet k posluchačům, jakoby šlo o pořad v rádiu. Hru lze obohatit i o tzv. „telefonické dotazy posluchačů“ a zapojit tak do rozhovoru celou skupinu.

Cíl aktivity
Cílem zmíněné aktivity je schopnost vytvořit zajímavé interview, posílení komunikačních dovedností, upevňování a obohacování slovní zásoby, schopnost pohotové reakce atd.
Příklad uvedení zajímavého hosta v rádiu
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer,

ich grüße euch aus unserem Studio! Heute habe ich für euch eine große Überraschung! Ich möchte euch einen speziellen Gast vorstellen, den ich in meine Sendung eingeladen habe und zwar eine der schönsten Fotomodell in der Welt, Frau Claudia Schiffer…

Frau Schiffer, Seien Sie wilkommen bei uns im Studio! Könnte ich Ihnen erste Frage stellen…?