4. Wer bin ich?

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro všechny úrovně znalostí, jelikož se velmi snadno přizpůsobí jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní. Jde o zábavnou konverzační hru, která je zaměřena především na opakování principu tvoření otázky, a to otázky zjišťovací („Ja“, „Nein“).

Instrukce pro učitele
Vyučující připraví cedulky, na které napíše jména známých osobností. Může se jednat o populární herce, zpěváky, sportovce, politiky, ale i fiktivní, mýtické hrdiny, postavy z večerníčků, atd. Vše lze snadno přizpůsobit dané věkové skupině, jejím potřebám a zájmům. Obsah cedulek zůstává studentům utajen. Následně připevní vyučující každému ze studentů na záda libovolnou cedulku se jménem osobnosti, kterou bude představovat. Studenti se pohybují po třídě a kladou svým spolužákům otázky, na které dostávají buď kladnou nebo zápornou odpověď. Po každé otázce je partner vystřídán. Úkolem každého je zjistit, v co nejkratším časovém úseku, jakou osobnost ztělesňuje.

Cíl aktivity
Tato aktivita je přípravnou fází pro tvorbu interview, proto je vhodné ji zakomponovat do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu. Slouží k procvičení tvorby otázky, správné formulace domněnky a celkově k posílení komunikačních dovedností.
Příklady populárních osobností
Table Caption

Prinz Charles

Mickey Mouse

Kolumbus

Rotkäppchen

Michael Jackson

Bill Clinton

Wolfgang Amadeus Mozart

Claudia Schiffer

Romeo

Prinzessin Goldhaar

Paul Newman

Michael Schumacher

Příklady otázek
Bin ich ein Mann / eine Frau?
Lebe ich noch?
Bin ich hübsch?
Lebe ich in …?
Bin ich eine wirkliche Person?
Bin ich Politiker?
Bin ich Deutscher?
Habe ich viel Geld?