3. Detektivspiel

Cílová skupina
„Detektivspiel“ je zábavná konverzační hra, která povzbuzuje studenty ke komunikaci v minulých časech. Je určena žákům vyšších ročníků ZŠ i studentům SŠ s minimální úrovní jazykových znalostí A2.

Instrukce pro učitele
Vyučující položí na stůl minci. Vybraný student hraje roli „detektiva“ a opustí učebnu. Další ze studentů přejímá roli „zloděje“ a minci schová (ukradne). Poté se do učebny vrací „detektiv“ a začíná hledat odcizenou minci. Klade všem zúčastněným otázky typu: „Haben Sie/hast du das Geldstück gestohlen? “ Všichni zapírají a svádějí vinu jeden na druhého. „Detektiv“ může nyní každému z přítomných položit tři libovolné otázky, na něž musí každý dotazovaný pravdivě odpovědět. Na základě těchto odpovědí, popř. chování jednotlivých účastníků hry, je zloděj odhalen.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu lze využít nejen k procvičování minulého času – perfekta, popř. préterita, ale rovněž k opakování principu tvorby otázky. Vede k posílení komunikačních dovedností.