2. Drei-Minuten-Texte

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B2 a vyšší. Nelze ji doporučit studentům méně pokročilých znalostí, neboť již vyžaduje širší slovní zásobu, ale především schopnost bez jakékoliv přípravy krátce plynně pohovořit na dané téma.

Instrukce pro učitele
Jedná se konverzační cvičení, při němž vyučující vybere několik vhodných témat odpovídajících jazykové úrovni studentů, která následně napíše na tabuli. Každý si zvolí jedno téma, na které bez přípravy tři minuty pohovoří. Všichni společně poté hodnotí obsah projevu, gramatiku, jazykové prostředky, které byly použity, schopnost improvizace, skutečnost, zda se řečník neodchýlil od tématu atd. U pokročilejších skupin též např. výslovnost, schopnost zaujmout posluchače, originalitu a celou řadu dalších faktorů.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je vhodné začlenit do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu, neboť hlavní náplní tématu „RÁDIO“ je klást důraz na mluvené slovo.
Příklady témat
Das Beste an der heutigen Unterrichtsstunde.
Das Schlechteste an der heutigen Unterrichtsstunde.
Das Beste, was heute geschehen ist.
Ein Augenblick der Eifersucht.
Eine Erinnerung aus der Kindheit.
Ein Ort, den ich liebe.
Etwas, was ich (nicht) gern mache.
Meine liebste Fernsehsendung.
Ein unerwartetes Treffen.
Eine Person, die ich bewundere.
Ein ungewöhnliches Geschenk.
Ein Dilemma.
Meine schlechtesten Eigenschaften.
Eine Straße.
Was mir, von dem, was ich habe, am meisten gefällt.