1. Wörter - Bingo

Tato aktivita je vhodná pro procvičení nejrůznějších jazykových jevů. Slouží k upevňování a obohacování slovní zásoby. Jelikož se jedná o univerzální aktivitu, může být využita studenty všech jazykových úrovní. Vyučující si ji snadno přizpůsobí dle svých potřeb.
Přejít na aktivitu

2. Drei-Minuten-Texte

Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B2 a vyšší. Nelze ji doporučit studentům méně pokročilých znalostí, neboť již vyžaduje širší slovní zásobu, ale především schopnost bez jakékoliv přípravy krátce plynně pohovořit na dané téma.
Přejít na aktivitu

3. Detektivspiel

„Detektivspiel“ je zábavná konverzační hra, která povzbuzuje studenty ke komunikaci v minulých časech. Je určena žákům vyšších ročníků ZŠ i studentům SŠ s minimální úrovní jazykových znalostí A2.
Přejít na aktivitu

4. Wer bin ich?

Tato aktivita je vhodná pro všechny úrovně znalostí, jelikož se velmi snadno přizpůsobí jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní. Jde o zábavnou konverzační hru, která je zaměřena především na opakování principu tvoření otázky, a to otázky zjišťovací („Ja“, „Nein“).
Přejít na aktivitu

5. Wer bin ich? - interview

Tato aktivita je volnou návazností na předchozí aktivitu. Opět ji lze využít u studentů všech úrovní jazykových znalostí.
Přejít na aktivitu

6. Streitgespräche

Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B1 a vyšší. Vede ke tvorbě dialogů, rozvíjí komunikační dovednosti studentů i schopnost vést diskusi a pohotově reagovat během rozhovoru.
Přejít na aktivitu

7. Zahlen meines Lebens

Tato aktivita je vhodná pro studenty ZŠ i SŠ všech jazykových úrovní.
Přejít na aktivitu

8. Wetterbericht

Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní A2 a vyšší.
Přejít na aktivitu

9. Was ist los?

Tato aktivita je vhodná pro studenty s minimální úrovní dosažených jazykových znalostí B1. Jedná se o konverzační cvičení sloužící k rozvíjení komunikačních dovedností.
Přejít na aktivitu

10. Nachrichten

Tato aktivita je určená především studentům jazykové úrovně B2 a vyšší. Vyučující však může její obsah přizpůsobit i žákům s nižší úrovní znalostí.
Přejít na aktivitu

11. Unter welchen Umständen würden sie...?

Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B1 – B2.
Přejít na aktivitu

12. Schlüsselverben

Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní B2 a vyšší. Je zaměřená na procvičování tvorby minulého času, zde např. préterita. Studenti při ní pracují ve dvojicích. Slouží zároveň jako komunikační cvičení, v němž jde o rekonstrukci obecně známého příběhu – např. pohádky, zde konkrétně „Rotkäppchen“. Jedná se o aktivitu vyžadující delší časový prostor – 30 – 40 min.
Přejít na aktivitu

13. Was verrät die Mimik?

Tato aktivita je vhodná pro studenty s úrovní jazykových znalostí A2 – B2.
Přejít na aktivitu

14. Deutsch macht Spass

Tato aktivita je vhodná pro všechny úrovně znalostí, jelikož se velmi snadno přizpůsobí jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní. Slouží k osvojení techniky tvorby interview.
Přejít na aktivitu

15. Vytvořte si reklamní plakát

Tato aktivita je vhodná pro žáky vyšších ročníků ZŠ i studenty SŠ. Úroveň jazykových znalostí by měla být alespoň A1.
Přejít na aktivitu