15. Vytvořte si reklamní plakát

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro žáky vyšších ročníků ZŠ i studenty SŠ. Úroveň jazykových znalostí by měla být alespoň A1.

Instrukce pro učitele
Úkolem studentů je vytvořit reklamní plakát na vlastní fiktivní rádiovou stanici. Jedná se o skupinovou aktivitu, popř. práci ve dvojicích, při níž mohou studenti uplatnit nejen své jazykové, ale i grafické dovednosti. Pracují s obrazovým materiálem, vystřihují z novin, časopisů, nalepují, dokreslují atd. Vyučující může nejprve nastínit téma „REKLAMA“, dodat žákům potřebnou slovní zásobu, vést s nimi diskusi o roli reklamy v dnešní společnost, uvést příklady pozitivní i negativní reklamy atd. Následně je studentům ponechán určitý časový prostor na to, aby reklamní plakát zrealizovali. Možno vše zcela ponechat na fantazii žáků nebo předem zadat určitá kritéria postupu. Vhodné zejména pro skupiny méně kreativní, s nižší úrovní jazykových znalostí. Plakát by měl obsahovat např. název zmíněného rádia, frekvenci, na které si jej můžeme naladit, nabídku zajímavých pořadů, slogan rádia atd. Vše závisí pouze na fantazii a kreativitě žáků. Vyučující monitoruje aktivitu, pomáhá se slovní zásobou. Závěrem dochází k vyhodnocení nejzdařilejšího díla.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je motivovat žáky k tvůrčí činnosti. Nedílnou součástí je také posilování vzájemné spolupráce s ostatními žáky. Tuto aktivitu je vhodné začlenit například do úvodní fáze, která zvýší motivaci a zaujetí žáků při vlastní tvorbě rádiového vysílání.