14. Deutsch macht Spass

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro všechny úrovně znalostí, jelikož se velmi snadno přizpůsobí jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní. Slouží k osvojení techniky tvorby interview.

Instrukce pro učitele
Jedná se o práci ve dvojicích, přičemž každý pár obdrží postupně 2 listy – nejprve list A, později B – dle předlohy níže. List A obsahuje dotazník, který každá dvojice společně vyplní, aniž je jí znám hlubší smysl zdánlivě spolu nesouvisejících tvrzení. Následně obdrží studenti list B, což je interview moderátora a jeho hosta, probíhající v rádiovém vysílání, přičemž odpovědi hosta nejsou dokončeny. Dvojice postupně přenese všechny vyplněné informace z listu A do listu B – vždy pod stejným písmenem a dokončí tak neúplné odpovědi interview. Na závěr jsou rozhovory přečteny.

Cíl aktivity
Při této aktivitě se žáci formou hry seznamují s technikou tvorby interview, procvičují způsob tvorby otázky a poskytování informací, osvojují si schopnost přenesení jednoduchých slov a vět do širších souvislostí.
Bogen A

Fülle die Spalten gemeinsam mit einem Partner aus:

1. Vor- und Zuname eines Jungen / Mädchen in der Lerngruppe:

............................................................................................


2. Nenne eine Jahreszahl:

............................................................................................


3. Was tust du, um dich zu entspannen?

Ich ......................................................................................


4. Nenne eine Zahl zwischen 1 und 24:

............................................................................................


5. Gib hier entweder nur „Ja“ oder „Nein“ an:

............................................................................................


6. Nenne einen bekanten Politiker:

............................................................................................


7. Nenne drei berühmte Leute:

............................................................................................


8. Eule schlafen am Tag. Was machen sie nachts?

............................................................................................


9. In welchem Zimmer fühlst du dich zu Hause am wohlsten?

............................................................................................


10. Warum?

............................................................................................


11. Nenne einen Körperteil:

............................................................................................


12. Nenne eine körperliche Aktivität

............................................................................................

Bogen B

Übertragt die Antworten von Blatt A in den Interviewtext. Nehmt bitte keine Änderungen vor:

Interviewer: Meine Damen und Herren! Herzlich willkommen in unserer Sendung „Porträts“. Heute haben wir einen bekannten Opernsänger eingeladen, Herrn a) .............................

Gast: Vielen Dank! Es ist schön, bei Ihnen zu sein.

Interviewer: Sie sind ein weltbekannter Opernsänger. Daher möchten wir mehr über Sie erfahren. Wie lange singen Sie schon?

Gast: Schon seit b) .............................

Interviewer: Das ist eine lange Zeit. Wie halten Sie sich denn fit?

Gast: c) .............................

Interviewer: Wie oft und wie lange tun Sie das am Tag?

Gast: d) .............................

Interviewer: Singen Sie jeden Tag?

Gast: e) .............................

Interviewer: Singen Sie im Duett?

Gast: Ja, ich singe meist zusammen mit f) .............................

Interviewer: Wer hör Ihnen am liebsten beim Singen zu?

Gast: Meine größten Fans sind g) .............................

Interviewer: Glauben Sie, dass die Leute Sie gern haben?

Gast: Ja, weil sie so schön h) .............................

Interviewer: Wo singen Sie zu Hause am liebsten?

Gast: Im i) .............................

Interviewer: Warum?

Gast: Weil j) .............................

Interviewer: Sie stehen niemals still beim Singen. Welcher Körperteil ist für Sie beim Singen am wichtigsten?

Gast: Wahrscheinlich k) .............................

Interviewer: Wie trainieren Sie diesen Körperteil, wenn Sie auf der Bühne stehen?

Gast: l) ............................. ist sicherlich sehr gut dafür.

Interviewer: Das war äußerst interessant. Vielen Dank für Ihren Besuch.

Gast: Ich danke auch, keine Ursache.