13. Was verrät die Mimik?

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s úrovní jazykových znalostí A2 – B2.

Instrukce pro učitele
Jedná se o párovou aktivitu, při níž studenti zábavnou formou procvičují schopnost komentovat vzniklou situaci, popř. schopnost tvorby otázky. Vyučující nejprve vytvoří cca 12 lístečků, přičemž na každém z nich je 3 - 5 jednoduchých pokynů – dle předlohy níže. Poté si vždy 1 student z každé dvojice vylosuje 1 kartičku s pokyny – ty zůstávají všem ostatním utajeny a hraje roli hosta, který byl pozván do rádiového vysílání. Je ale bohužel hlasově indisponován, nemůže mluvit, ale pouze mimicky vyjadřovat svoje myšlenky. Druhý student ze dvojice představuje moderátora – komentátora, který má za úkol všechny pantomimicky vyjádřené myšlenky ústní formou předávat posluchačům. Pokud „komentátor“ ihned svému „hostu“ neporozumí, může si vypomoci třemi otázkami. Host však smí používat pouze řeč těla. Každá dvojice má na předání informací „posluchačům“ přesně vymezený časový interval - 2 – 3 min, poté přichází na řadu další pár.

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží k rozvíjení slovní zásoby, tříbí vyjadřovací schopnosti, zaměřuje se na rychlé, stručné, jasné a výstižné předávání informací, tudíž je vhodné její zařazení do prezentační fáze pro přípravu komentáře, (např. sportovní komentář) popř. interview v rámci tohoto projektového modulu.
Příklad kartičky s pokyny

1. Sie haben Halsschmerzen und können nicht sprechen.
2. Sie sind froh, dass Sie hier gekommen sind.
3. Sie sind mit dem Auto gefahren.
4. Sie haben Verspätung, weil Sie im Stau waren.
5. Sie sind ein bekannter Fußballspieler.