12. Schlüsselverben

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní B2 a vyšší. Je zaměřená na procvičování tvorby minulého času, zde např. préterita. Studenti při ní pracují ve dvojicích. Slouží zároveň jako komunikační cvičení, v němž jde o rekonstrukci obecně známého příběhu – např. pohádky, zde konkrétně „Rotkäppchen“. Jedná se o aktivitu vyžadující delší časový prostor – 30 – 40 min.

Instrukce pro učitele
Vyučující napíše na tabuli, popř. studentům nadiktuje 30 klíčových sloves týkajících se pohádky „Rotkäppchen“, a to ve tvaru préterita (dle předlohy viz níže), která jsou následně společně přečtena, popř. vysvětlena. Poté oznámí, že se jedná o všeobecně známou pohádku, jejíž název mají studenti pomocí zadaných výrazů určit, následně celý příběh převyprávět a přitom použít všechna klíčová slovesa ve správném tvaru. Studenti vypráví příběh nejprve svému partnerovi ve dvojici, vzájemně se doplňují, korigují chyby. Následuje společné řetězové převyprávění pohádky již bez pomoci klíčových slov, při němž každý ze studentů tvoří vždy větu obsahově navazující na předchozí výpověď. Vyučující může během vyprávění zapisovat všechna použitá slovesa a na závěr porovnat s předlohou a zhodnotit, kolik z těchto výrazů studenti skutečně použili.

Cíl aktivity
Při této aktivitě procvičují studenti svoji schopnost vyprávět příběh na základě předem daných kritérií, cílem je též procvičování a upevňování gramatických struktur.

66 Grammatikspiele Deutsch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1999
Rotkäppchen
war
hieß
trug
sagte
ging
traf
fragte
antwotete
pflückte
lief
schnarchte
hörte
kamen
schnitten auf
sprangen
füllten
nähte zu
warfen
ertrank
lebten
öffnete
verschlang
legte sich
kam
klopfte
trat ein
fragte
sprang
fraß
schlief