9. Was ist los?

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s minimální úrovní dosažených jazykových znalostí B1. Jedná se o konverzační cvičení sloužící k rozvíjení komunikačních dovedností.

Instrukce pro učitele
Lektor nejprve vytvoří cca 12 kartiček, na nichž jsou napsány různé situace a nechá studenty 1 z nich vylosovat. Následně jsou vybráni dva studenti – tzv. detektivové, kteří se otočí zády k tabuli. Na ni napíše vyučující vylosovanou výpověď a ostatní – tzv. svědci mají za úkol nastínit danou situaci pomocí slov, gest, popř. zvuků tak, aby ji detektivové co nejrychleji uhodli. Hru je též možno pojmout formou soutěže mezi dvěma týmy, přičemž se týmy v rolích detektivů a svědků střídají.

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží k upevňování a obohacování slovní zásoby, rozvíjí schopnost popisu běžné životní situace, nacvičuje způsob formulace domněnky – např. Es könnte ein Brand in der Schule sein, nebo Ich glaube, es handelt sich um ein Brand in der Schule.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995
Příklady popisovaných situací

Ein Brand in der Schule.
Die Unterrichtsstunde ist sehr langweilig.
Das Kind ist krank.
Es ist Zeit, nach Hause zu fahren.
In euerem Haus findet ein Fest statt.
Draußen ist es sehr heiß.
Diebe sind im Haus gewesen.
Diese Dame ist sehr reich.
Ein Autounfall auf der Autobahn.
Ihnen wurde der Wagen gestohlen.
Sie haben im Lotto gewonnen. Ich bin hungrig.

Příklady pomocných výpovědí „svědků“ k situaci „ein Brand in der Schule“.

Ich sehe Rauch!
Hier ist es sehr heiß. Meint ihr nicht auch?
Ich höre eine Polizeisirene.
Dort fliegen zwei Kinder aus dem Fenster.