8. Wetterbericht

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní A2 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Aktivita je zaměřená na osvojení slovní zásoby týkající se počasí. Studenti se seznamují s pojmy, které následně začleňují do vět a vazeb, učí se přiřazovat nadřazené slovo skupině slov. Pomocí získané slovní zásoby tvoří krátké předpovědi počasí na základě předem daných instrukcí. Nejprve se jedná o frontální formu výuky, poté rozdělí vyučující studenty do dvou skupin. Každá ze skupin obdrží jiný seznam různých aktivit, které je možno dělat jen za určitého počasí – viz níže. Studenti následně tvoří ideální předpověď počasí pro splnění těchto aktivit.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu je vhodné zařadit do přípravné fáze projektového modulu, zejména její konečnou fázi – předpověď počasí, neboť se při ní žáci učí vytvořit a přednést krátké zprávy (rozšiřující aktivitou je potom např. tvorba celého zpravodajství), což přímo souvisí s tématem „RÁDIO“.

Themen neu 2, Max Huber Verlag, Ismaning, 1993
Slovní zásoba
der Regen
die Temperatur
der Nebel
der Wind
der Wetterbericht
die Wettervothersage
das Gewitter
der Grad
der Schnee
der Regenschauer
trocken
nass
windig
wolkenlos
wolkig
sonnig
neblig
bedeckt
es schneit
es regnet
Přiřazování nadřazeného slova slupině slov

Gutes Wetter

Schlechtes Wetter

Kaltes Wetter

Temperaturen
Předpověď počasí
Příklady aktivit:
am Morgen einen Ausflug machen
am Morgen Tennis spielen
am Vormittag baden gehen
am Mittag das Auto waschen
am Nachmittg segeln
am Abend eine Gartenparty machen

Příklad odpovídající předpovědi počasí:
Vorhersage für Samstag, den 24. Juli: Deutschland heute, Samstag, den 24. Juli. Am Morgen wird es trocken, den ganzen Tag sonnig und wolkenlos, am Nachmittag kommt schwacher Wind aus Nord-West aber es bleibt trocken. Die Temperaturen während des Tages steigen auf 28 – 31 Grad, in der Nacht sinken auf 20 Grad.