7. Die 10 Besten

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům s minimální jazykovou úrovní A2. Lektor ji může snadno přizpůsobit jazykovým dovednostem i všeobecným znalostem studentů. Zde varianta pro pokročilé studenty.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu, při níž jsou žáci rozděleni do skupin, (lze použít i pro práci ve dvojici) které spolu soupeří. Vyučující nejprve vybere 10 významných německy mluvících osobností. Následně vytvoří tabulku o čtyřech sloupcích, do které napíše: příjmení, jméno, povolání a dílo / počin vybrané osobnosti tak, aby zvolené pořadí neodpovídalo skutečnosti. Poté rozdá všem skupinám. Úkolem studentů je v co nejkratším časovém horizontu správně přiřadit k jednotlivým osobnostem (k příjmení) všechny další informace. Následuje společná volba nejvýznamnější z těchto osobností, popř. jsou všechna jména seřazena podle důležitosti a očíslována od 1 do 10. Možno obohatit o další otázky – viz níže.

Cíl aktivity
Tato aktivita vede k rozšiřování všeobecných znalostí v oblasti reálií německy mluvících zemí, slouží k posilování komunikačních dovedností, a to zejména v její závěrečné fázi.

Em-Hauptkurs, Max Huber Verlag, Ismaning 1997
Tabulka

Name

Vorname

Tätigkeit

Leistung / Werk

Adenauer

Albert

Bundeskanzler

Bibelübersetzung

Luther

Johann Sebastian

Bundeskanzler

Buchdruck

Marx

Johann Wolfgang

Dichter

Das kommunistische
Manifest

Scholl

Johannes

Erfinder

Faust

Brand

Karl

Komponist

Matthäus-Passion

Bach

Goethe

Gutenberg

Bismarck

Einstein

Konrad

Martin

Otto von

Sophie

Willy

Philosoph

Physiker

Reformator

Reichskanzler

Studentin

Ostpolitik

Reichsgründung

Widerstand

Wiederaufbau

Relativitätstheorie

Příklad seřazení: Adenauer, Konrad, Bundeskanzler, Wiederaufbau
Příklady doplňkových konverzačních otázek
Welchen Namen haben Sie nicht gekannt?
Welche dieser Persönlichkeiten ist für Sie der / die wichtigste Deutsche? Begründen Sie Ihre Wahl
Welches sind die „Besten“ in Ihrer Heimat?