6. Quizfragen

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům s minimální jazykovou úrovní A2. Lze ji však snadno přizpůsobit žákům různých úrovní jazykových i všeobecných znalostí.

Instrukce pro učitele
Jde o formu soutěže, při níž jsou studenti rozděleni do čtyř skupin, které spolu soupeří. Vyučující si předem připraví soubor otázek vztahujících se k danému zeměpisnému tématu. Poté položí studentům první otázku a skupina, která ji v co nejkratším časovém úseku správně zodpoví, získává bod. Pokud je odpověď chybná, šanci na získání bodu dostává jiná skupina, která se přihlásila o slovo jako druhá. Vítězí skupina s nejvyšším počten získaných bodů. Vyučující musí sledovat, v jakém pořadí se jednotlivé skupiny hlásí o odpověď a toto pořadí vždy zachovat. Variantou této aktivity je vlastní tvoření otázek ze strany studentů a jejich následné pokládání soupeřící skupině. V tomto případě se ovšem doporučuje vytvořit pouze dvě skupiny s větším počtem členů. Aktivita je časově náročnější.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je procvičování poslechu i mluvení. Slouží k obohacování a rozvíjení všeobecného přehledu.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995
Příklady otázek

Wo ist die Zugspitze?
Wie hoch ist sie?
Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz?
Was sind die offiziellen Sprachen der Schweiz?
Welche Farbe hat die deutsche Fahne?
An welchem Fluss liegt Hamburg?
Von wem stammt die Relativitätstheorie?
Für welches Lebensmittel ist Lübeck bekannt?
Zu welchen Ländern gehört der Bodensee?
Welches Problem hatte Beethoven im Alter?
Für welches Volksfest ist München bekannt?
Welcher deutsche Fußballspieler wurde der „Kaiser“ genannt?
Wer hat „Faust“ geschrieben?
Ordnen Sie die folgenden Städte nach der Größe: München, Hamburg, Berlin, Stuttgart.
Was bedeutet in der deutschen Sprache der österreichische Ausdruck „die Matura“?