5. Hádání - přiřazování

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ s úrovní jazykových znalostí A2 a vyšší. Po obsahové stránce ji lze velmi snadno přizpůsobit potřebám vyučujícího.

Instrukce pro učitele
Lektor nejprve požádá studenty, aby správně napsali na tabuli tři nejvýznamnější německy mluvící země (Deutschland, Österreich, die Schweiz), poté rozdá cca 10 – 12 předem připravených kartiček s faktickými údaji z této oblasti (např. názvy měst, spolkových zemí, firem a podniků, významných spisovatelů, sportovců, skladatelů, politiků, vědců, románových postav, typických pokrmů a nápojů atd.). Každá kartička obsahuje soubor několika tematicky identických informací (např. názvy firem) bez ohledu na to, do jaké země patří. Studenti pracují v párech. Po obdržení kartičky nejprve určí nadřazený pojem, který dané výrazy spojuje (např. firmy a podniky německy mluvících zemí) a následně se pokusí přiřadit vždy k jednotlivým pojmům patřičnou zemi, které se daný pojem týká. Ostatní studenti hodnotí správnost tvrzení, popř. jej společně doplňují o další informace.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je získání povědomí o reáliích německy mluvících zemí a formování všeobecného přehledu. Danou aktivitu lze proto vhodně využít v rámci realizace projektového modulu.

Themen aktuell 1, Max Huber Verlag, Ismaning 2003
Příklady skupin pojmů na kartičkách
Thyssen, Audi, Austrian Airlines, Bosch, Dr. Oetker, Porsche, Krupp, Nestlé
Michael Schumacher, Steffi Graf, Franz Beckenbauer
Konrad Adenauer, Wolfgang Schüssel, Angela Merkel, Adolf Hitler
Heinrich Böll, Max Frisch, Gottfried Keller, Brüder Grimm
Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss
Salzburg, Leipzig, Essen, Heidelberg, Basel
Frankfurter Würste, Salzburger Nockerln, Müller-Thurgau, Fondue
die Zugspitze, der Großglockner, das Matterhorn
Wien, Bern, Berlin
Sachsen, Bremen, Berlin, Wien