4. Práce s obrázky

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s úrovní jazykových znalostí A2 – B2.

Instrukce pro učitele
Vyučující připraví cca 6 – 9 obrazových materiálů týkajících se reálií německy mluvících zemí a k tomu odpovídající počet komentářů, které nakopíruje a rozdá studentům. Ti pracují ve dvojicích a mají za úkol během určitého časového intervalu – max. 10 min přiřadit vždy ke každému obrázku vhodný komentář obsahující nejdůležitější informace, popř. samotný název hledaného místa.

Cíl aktivity
Tato aktivita je zaměřena na procvičování a opakování reálií německy mluvících zemí, proto je vhodné její zařazení do výuky v rámci realizace projektového modulu.

Themen aktuell 1, Max Huber Verlag, Ismaning 2003
Příklady krátkých komentářů
Dresdner Zwinger
In Dresden steht ein Barockschloss aus den Jahren 1710 bis 1732. Nach dem Krieg war er zerstört, seit 1964 kann man ihn wieder besichtigen.

Prater
Dieses Riesenrad im Wien hat der Engländer W. B. Basset in nur acht Monaten gebaut. Es Ist 61 Meter hoch. Im Juni 1897 sind die Wiener zum ersten Mal darin gefahren.

München
Das Hofbräuhaus braut schon seit 1589 Bier, aber das Gebäude ist vom Ende des 19. Jahrhunderts. Bis zu 30000 Gäste pro Tag trinken hier ihr Bier und singen: „In München steht ein Hofbräuhaus. “

Kölner Dom
Das ist die größte Kirche in Deutschland. 1248 hat man mit dem Bau angefangen, erst 1880 war er fertig, denn von 1560 bis 1842 hat man nicht weitergebaut.