1. Čtení z mapy

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty vyšších ročníků ZŠ i pro studenty SŠ s úrovní dosažených jazykových znalostí A2 – B2. Lze ji však přizpůsobit i pro úrovně vyšší.

Instrukce pro učitele
K této aktivitě je zapotřebí obrazová mapa probírané země – zde mapa Německa, kde jsou zakresleny nejrůznější symboly této země (portréty slavných osobností, památky a stavby, znaky jednotlivých měst, přírodní úkazy, významné firmy a společnosti, známé produkty, objevy a vynálezy atd.). Studenti pracují jednotlivě nebo v páru. Snaží se najít co nejvíce symbolů a vysvětlit je. Následuje společné shrnutí a charakteristika probírané země. Možno obohatit o vlastní stanovisko k jednotlivým symbolům – mám rád / nemám rád, líbí / nelíbí a pokusit se o vhodnou argumentaci.

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží k posílení komunikačních dovedností, přispívá k získání povědomí o reáliích dané země, formuje všeobecný přehled. Je jí nutno přizpůsobit jednotlivým věkovým kategoriím a jejich všeobecným znalostem. Tuto aktivitu je vhodné využít již v prezentační fázi projektového modulu, neboť vhodně uvádí dané téma a lze na ni snadno navázat dalšími obdobnými aktivitami.
stacks_image_A0908EF2-D295-4E48-8C57-15692E5B331A