2. ABC-Assoziationen

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty všech jazykových úrovní, vyžaduje alespoň minimální slovní zásobu.

Instrukce pro učitele
Jedná se o variantu práce s obrazovou mapou vybrané země – viz aktivita č. 1. Lze ji pojmout formou soutěže. Studenti pracují v malých skupinách, popř. v párech. Jejich úkolem je shromáždit co nejvíce asociací k daným symbolům podle abecedy – vždy 1 písmeno – 1 asociace. Studenti mají vymezený časový limit 10 min. Vítězí skupina s největším počtem asociací.

Cíl aktivity
Tato aktivita vede k obohacování a upevňování slovní zásoby. Je vhodné ji zařadit do přípravné fáze projektového modulu.

Goethe-Institut e. V. 2009 (Rainer E. Wicke)
Příklad tvorby asociací
A – Audi
B – Bodensee
C – Claudia Schiffer
D - Dresden
E - Eintopf
F – Faust
G – Gutenberg
H – Hafen