15. Unvergleichlich

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně A2 – B2.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu, při níž studenti zábavnou formou opakují a upevňují gramatiku, ale zároveň pracují s pojmy týkajícími se reálií německy mluvících zemí. Vyučující nejprve připraví cca 40 lístečků s různými pojmy z oblasti reálií německy mluvících zemí – dle předlohy níže (může se jednat o čistě zeměpisné údaje – názvy měst, hor, řek, památky, ale i o podniky, významné osobnosti, typické pokrmy atd.). Výběr je podmíněn úrovní jazykových i všeobecných znalostí studentů, rovněž pak i jejich věkovému složení. Poté si každý ze studentů vylosuje 2 lístečky s pojmy, které přečte a pokusí se je porovnat, např. Berlin X Bremen, přičemž využívá vhodných přídavných jmen a příslovcí a snaží se o jejich správné stupňování, rovněž pak i o správnost celé informace. Ostatní studenti následně hodnotí, zda byl daný výraz užit ve vhodném tvaru a zda byl daný výrok korektní i po stránce obsahové. Následuje další losování. Studenti se vtipnou formou snaží porovnat i zdánlivě neporovnatelné pojmy, např. Helmut Kohl X Mercedes Benz. U pokročilejších studentů nebo v případě větší časové rezervy je možno celou aktivitu ještě obohatit o opis výrazů na kartičkách a jejich následné hádání.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je procvičování a upevňování gramatických struktur jako je vytváření 1. a 2. stupně přídavných jmen a příslovcí a následné správné užití srovnávacích výrazů „als“a „wie“. Vede rovněž k obohacování slovní zásoby. Vhodné je její využití v prezentačních fázi v rámci realizace tohoto projektového modulu, neboť přináší podstatné věcné informace týkající se daného tématu, z nichž je možno vycházet při tvorbě „PRŮVODCE“.
Příklady srovnávaných pojmů

Deutschland, die Schweiz, Österreich
Bayern, Sachsen
Berlin, Wien, München, Hamburg, Bern, Salzburg, Bremen
der Harz, die Alpen
die Zugspitze, das Matterhorn, der Großglockner
der Spreewald, das Salzkammergut
der Rhein, der Main, die Donau, die Elbe
der Bodensee, der Genfer See
die Deutschen, die Schweizer, die Österreicher
das Hochdeutsch, das schweizerische Deutsch
Wiener Schnitzel, Frankfurter Würste, Berliner Weiße
Hofburg, Schönbrunn, Prater
Angela Merkel, Helmut Kohl, Gerhard Schröder
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss
BMW, Audi, VW
Příklady srovnávání

Berlin X Bremen
Berlin ist größer als Bremen.
Bremen ist kleiner als Berlin.
Bremen ist schöner als Berlin.
Bremen ist billiger als Berlin.
Berlin ist moderner als Bremen.
Berlin ist so interessant wie Bremen.
In Berlin ist das Leben bunter als in Bremen.
In Berlin lebt mehr Einwohner als in Bremen.
In Bremen ist weniger Gaststätten als in Berlin.
Bremen ist ruhiger als Berlin.