14. Unvollständige Sätze

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s dosaženou úrovní B2 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu, při níž jsou studenti rozděleni do párů (dle počtu studentů ve třídě možno využít i jako skupinovou práci), které spolu soutěží. Každý pár obdrží od vyučujícího 2 archy papíru, první s nedokončenými cca 10 větami obsahujícími pouze úvodní výraz (nejčastěji podstatné jméno) a druhý s jejich větnými dokončeními – viz níže. Ta jsou utvořena pomocí trpného rodu. Úkolem každé dvojice je v co nejkratším časovém intervalu vyhledat vždy k danému větnému začátku odpovídající větné zakončení. Studenti procvičují tvorbu trpného rodu a dbají na obsahovou správnost utvořených vět. Vítězí dvojice, která nejrychleji spojila všechny dané výrazy a utvořila tak obsahově korektní věty přinášející zajímavé informace z oblasti reálií německy mluvících zemí. V tomto případě jde konkrétně o tematiku německé a rakouské kuchyně (lze libovolně pozměnit dle potřeb učitele).

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je procvičování a upevňování v německém jazyce tak velmi důležité gramatické kategorie - trpného rodu. Aktivitu je vhodné využít v rámci realizace projektového modulu, jelikož se zabývá nejen tímto gramatickým jevem hojně se vyskytujícím ve všech materiálech s naší tematikou, ale přináší rovněž celou řadu faktických informací, kterých je možno velmi dobře využít při samotné realizaci „PRŮVODCE“.

66 Grammatikspiele Deutsch als Fremdsprache, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1999
Příklady nedokončených vět

Der Eintopf ...
Münchner Weißwurst ...
Die Kaltschale ...
Eisbein mit Klößen ...
Deutsches Bier ...
Das echte Wienerschnitzel ...
Mozartkugeln ...
Spätzle ...
Strammer Max ...
Hackfleisch ...
Příklady větných dokončení

… wird in die ganze Welt exportiert.
… wird häufig zu Fisch serviert.
… wird aus Kalbfleisch gemacht.
… werden in Österreicht hergestellt.
… wird oft als Hauptgericht serviert.
… wird oft aus Kirschen oder Erdbeeren gekocht.
… wird besonders in Mitteldeutschland vorbereitet.
… wird aus dem gehackten Fleisch gemacht.
… wird in Berliner Geschäften unter der Bezeichnung Hackepeter gekauft.
… werden aus Mehl gemacht.
Příklad tvoření vět

Deutsches Bier wird in die ganze Welt exportiert.