12. Program zájezdu - itinerář

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům s minimální úrovní dosažených jazykových znalostí B1.

Instrukce pro učitele
Jedná se o skupinovou aktivitu, jejímž cílem je realizace programu pětidenního poznávacího zájezdu po vybrané německy mluvící zemi – zde např. Německa, určenému věkově smíšené skupině klientů. Studenti mají k dispozici zeměpisnou mapu, podle níž volí zajímavá místa (města, historické pamětihodnosti, přírodní krásy atd.), ke kterým podávají příslušný komentář a vytvářejí tak podrobný itinerář cesty. Časový limit této aktivity je 20 min. Závěrem dochází ke společné prezentaci a zhodnocení jednotlivých programů.

Cíl aktivity
Tato aktivita je zaměřena na reálie německy mluvících zemí, slouží rovněž k procvičování mluveného projevu. Tuto aktivitu je možno pojmout jako přípravu pro realizaci tohoto projektového modulu.