11. Aha - die Deutschen

Cílová skupina
Tato aktivita je vzhledem k náročnosti užité slovní zásoby určena pokročilým studentům SŠ s jazykovou úrovní C1 – C2.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu vycházející z básně„ empfindungswörter“ (Rudolf Otto Wiemer) složené převážně z citoslovcí eufemisticky charakterizujících německý národ. Studenti nejprve společně báseň přečtou, poté každý obdrží list se všemi citoslovci obsaženými v básni a dále podstatnými jmény, vyjadřujícími určitý pocit, který v nás dané citoslovce vyvolává. Úkolem studentů je přiřadit k těmto citoslovcím odpovídající podstatná jména. Studenti pracují nejprve samostatně, poté společně korigují. Vyučující monitoruje celou aktivitu, pomáhá se slovní zásobou. U studentů s nižší úrovní jazykových znalostí se doporučuje nejprve společné přečtení všech daných „pocitových“ podstatných jmen, popř. jejich vysvětlení. Závěrem je vedena diskuze o pravdivosti těchto přirovnání podmíněná příklady.

Cíl aktivity
Tato aktivita vede k obohacování slovní zásoby, a to především v oblasti určitých slovních druhů (citoslovce, podstatná jména, přídavná jména). Slouží k rozvoji komunikačních dovedností. Vhodné je její začlenění do výuky ještě před započetím realizace projektového modulu, např. při opakování a procvičování slovní zásoby na téma „lidské vlastnosti.“
Báseň

empfindungswörter
rudolf otto wiemer 

aha die deutschen
ei die deutschen
hurra die deutschen
pfui die deutschen
ach die deutschen
nanu die deutschen
oho die deutschen
hm die deutschen
nein die deutschen
ja ja die deutschen

Aus: Rudolf Otto Wiemer, Beispiele zur deutschen Grammatik, Gedichte. Wolfgang Fietkau Verlag, Kleinmachnow

stacks_image_BF449996-E466-432E-A127-CF49F1490054
Ordne jedes der Wörter einer passenden Empfindung zu
Aha
Ei
Hurra
Pfui
Ach
Nanu
Oho
Hm
Nein
Ja ja
Resignation
Nachdenklichkeit
Entrüstung
Erstaunen
Annerkennung
Ungläubigkeit
Unsicherheit
Verwunderung
Überraschung
Jubel