9. Die Katze meiner Nachbarin

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ. Lze ji využít u všech studentů, jejichž jazykové znalosti dosahují úrovně A2 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Jedná se o frontální podobu výuky. Na úvod nakreslí vyučující (popř. vybraný student) na tabuli kočku, představí ji jako kočku své sousedky a pomocí přídavného jména zvíře charakterizuje – např. Das ist eine Katze meiner Nachbarin. Die Katze meiner Nachbarin ist eine aggressive Katze. Poté napíše dané přídavné jméno na tabuli a studenti vymýšlejí další výrazy začínající tímto počátečním písmenem, kterými by „kočku“ charakterizovali. U pokročilejších studentů lze postupovat dle abecedního pořádku (není podmínkou). U studentů nižší úrovně možno volit výrazy zcela nahodile. Vyučující, popř. jednotliví studenti zapisují všechna vybraná adjektiva na tabuli – tvoří jakýsi seznam, který bude využit při další aktivitě – viz níže aktivita č. 10. Studenti pracují zcela spontánně, mohou přiřazovat adjektiva zdánlivě se nehodící (eine schuldige Katze). V tomto případě je možné hru dále rozvinout a pokládat otázky, kterými požadujeme vysvětlení zvolené charakteristiky.

Cíl aktivity
Tato aktivita zábavnou formou opakuje a upevňuje slovní zásobu, konkrétně pak adjektiva. Je ji vhodné zařadit do výuky ještě před započetím realizace samotného projektového modulu, neboť si při ní studenti zopakují slovní zásobu, potřebnou k jeho následné realizaci (např. charakteristika země, obyvatel atd.) Slouží jako přípravná fáze pro následující aktivitu.

111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1995
Úvodní příklad
stacks_image_A11B4487-E4A5-4E4B-ADBC-8393C65AC5EB
Das ist eine Katze meiner Nachbarin.
Die Katze meiner Nachbarin ist eine aggressive Katze.
Slovní zásoba - příklady vybraných adjektiv podle abecedy
aufgeregt, ängstlich, angespannt, afrikanisch, aggressiv
berühmt, bekannt, braun, beliebt, betrunken, bunt, breit
charmant, cholerisch
dick, dünn, dankbar, damenhaft, dumm
einsam, eingebildet, eitel, ernsthaft, ehrlich
fein, fleißig, farbig, faul
gemein, gefährich, groß, grau, gelblich, glücklich
hungrig, haarig, hässlich, heilig
imponierend, intelligent
jägzornig, jämmerlich
klein, kämpferisch, krumm, klug
lieb, liebevoll, liebesbedürftig, lustig, langweilig, langsam
mollig, mutig, musikalisch, mürrisch
nobel, neidisch, nützlich
ordentlich, optimistisch
perfekt, pitschnass
rot, rauflustig, reich, reizvoll
scheu, scherzhaft, schlampig, schön, schwer, schwach, schnell, seltsam, sehenswert, stark, stur, stumm
taub, traurig, treu, tyranisch
untreu, undankbar, uneherlich, unglücklich
verschwiegen, verlegen, vergesslich, verrückt, violett
winzig, wohlhabend, wütend
zauberhaft, zänkisch, zahm, zutraulich