7. Vlastní novinový článek

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty SŠ jazykové úrovně B2 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Jedná se o samostatnou práci, při níž studenti vytvářejí zajímavý novinový článek na základě níže uvedených instrukcí. Studenti pracují ve skupinách. Vyučující zadá jednotné téma, pokud možno blízké a alespoň částečně atraktivní pro tuto věkovou skupinu. Studenti následně zpracují toto téma jako článek. Na závěr dojde ke čtení a porovnání jednotlivých článků. Studenti vzájemně zhodnotí nejen dodržení zadaných instrukcí, ale i zajímavost a originalitu svých článků.

Cíl aktivity
Cílem je podnítit studenty k vlastní tvůrčí činnosti. Během této aktivity se studenti naučí samostatně vyhledávat a zpracovávat informace a efektivně pracovat v týmu.
Příklad instrukcí, které studenti musí dodržet

1. Wählen Sie zuerst eine interessante Schlagzeile aus.
2. Schreiben Sie den Artikel im Perfekt.
3. Beginnen Sie mit einer überraschenden Information.
4. Der Inhalt dieser Geschichte sollte interessant sein.
5. Bilden Sie klare und treffende Sätze.
6. Antworten Sie auf diese W-Fragen: Wer? Was? Wo? Wie?Warum?
7. Versuchen Sie originell zu sein.
8. Bewerten Sie nicht diese Geschichte. Sie sind ein objektiver Beobachter.