6. Schlagzeilen

Cílová skupina
Tuto aktivitu doporučujeme pro studenty jazykové úrovně B1 a vyšší. Její obsah lze poměrně snadno přizpůsobit úrovni studentů.

Instrukce pro učitele
Jde o aktivitu, při níž studenti pracují ve skupinách - cca po čtyřech, které spolu soutěží (lze využít rovněž při práci ve dvojicích, popř. individuální). Vyučující vytvoří lístečky s nadpisy novinových článků, kde každý titulek má svoji variantu nesoucí stejný obsah. Ty následně rozdá studentům, jejichž úkolem je, v co nejkratším časovém intervalu najít a přiřadit k sobě vždy dva titulky nesoucí stejnou informaci. Soutěž je časově omezena – cca 10 - 15 min (dle počtu lístečků a jazykové náročnosti titulků).

Cíl aktivity
Tato aktivita je zaměřena na procvičování čtení s porozuměním, a to čtení cizojazyčného textu se zaměřením na získávání detailních informací, jejich identifikaci, třídění, srovnávání a vyhodnocování.

Themen neu 2, Max Hueber Verlag, Ismaning 1993
Příklady vybraných nadpisů

Regierungskrise in Tschechien
Fußballstar wegen Verletzung zwei Wochen ins Krankenhaus
Kein Geld für die neue Schwimmhalle
Preiskrieg in der Zigarettenindustrie
Wie starb eigentlich Michael Jackson?
Sechs Leute schwer verletzt

Varianty nadpisů

Neue Regierung in Prag?
Weltmeisterschaft ohne Fleischmann?
Kein neuer Sportplatz
Raucher können jetzt sparen
Rätselhafter Tod des Popkönigs
Verkehrsunfall in der Kölner Straße