5. Bingo für Neugierige

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty všech jazykových úrovní, jelikož ji lze velmi jednoduše přizpůsobit jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní. Zde je nastíněna varianta pro žáky nižší úrovně – A1 – A2.

Instrukce pro učitele
Jedná se o frontální formu vyučování. Pro každého studenta je připravena tabulka s 24 okénky s otázkami dle přílohy níže. Pod každou otázkou je ponechán volný řádek na jméno dotazované osoby. Pouze jedno okénko je prázdné – tam napíše každý žák své jméno. Žáci se volně pohybují po třídě a hledají partnera, jehož předpokládaná odpověď na jimi položenou otázku bude kladná. Pokud spolužák kladně odpoví, je jeho jméno zapsáno na volný řádek pod právě zodpovězenou otázku. Pokud je odpověď záporná, je nutné vyhledat další osobu, která by mohla na danou otázku odpovědět kladně. Není dovoleno klást všechny otázky pouze jedné osobě, po druhém dotazu se musí dotazovaný vyměnit. Ten, kdo v co nejkratší době nasbírá co nejvíce kladných odpovědí, vítězí. Hra je časově omezena – 15 min.

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží k opakování tvorby jednoduchých otázek zjišťovacích („ja“ oder „nein“), procvičování komunikačních dovedností a schopni vést dialog, opakování a upevňování základní slovní zasoby v oblasti „Familie“, „Freizeit“, „Haustiere“, „Lebensgewohnheiten“, atd. Aktivitu je vhodné použít v prezentační fázi pro přípravu interview v rámci projektového modulu.

Hast du
ein Haustier?

Bist du
in Klasse 8?

Sprichst du zu Hause Deutsch?

Hast du
ein Fahrrad?

Isst du
gern Schokolade?

Spielst du
Fußball?

Lernst du
Russisch?

Hast du
einen Bruder?

Gehst du sonntags
in der Kirche?

Magst du
Popmusik?

Hast du einen
Taschenrechner?

Spielst du
Geige?

Hast du eine
Schwester?

Hast du
eine Puppe?

Dein name:
   

Wohnst du
in der Stadt?

Sammelst du
Briefmarken?

Interessierst du
dich für Politik?

Hast du
einen Freund?

Hast du
einen Hund?

Magst du
Pferde?

Trinkst du
gern Cola?

Schwimmst
du gern?

Arbeitest du oft
für die Schule?

Hast du einen
Walkman?