4. Erfolgreichsrezept für junge Schriftsteller

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní B2 a vyšší. Lze ovšem na základě slovní zásoby přizpůsobit i pro studenty nižší úrovně.

Instrukce pro učitele
Jedná se o skupinovou aktivitu, kdy studenti zábavnou formou – formou hry vytvářejí zajímavý článek – krátkou povídku, pohádku, zprávu…, na základě předem daných pravidel. Každá skupina studentů obdrží od vyučujícího arch papíru, který je rozdělen na devět částí – Liste 1 – Liste 9 (viz níže). Každá z těchto částí dále obsahuje jedenáct slov vždy stejného slovního druhu (doporučuje se pouze užití podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, popř. příslovcí), která jsou očíslována od 2 do 12. Dále potřebujeme dvě hrací kostky. Studenti se nejprve soustředí na Liste 1 s prvními jedenácti slovy a hází – oběma kostkami najednou, poté obdrží číslo mezi 2 a 12 a zapíší si slovo z listu, které je pod tímto číslem označeno. Takto postupuje každá skupina devětkrát (Liste 1 – Liste 9) až získá celkem devět různých výrazů, pomocí nichž sestavuje zajímavý článek.
Na závěr jsou všechny články přečteny, porovnány a zhodnoceny. Posuzuje se nejen to, nakolik jsou texty obsahově a gramaticky korektní, zda byla dodržena daná pravidla, ale hodnotí se též originalita a schopnost zaujmout posluchače.

Cíl aktivity
Tato aktivita je vhodná k upevňování a obohacování slovní zásoby, lze při ní též zopakovat celou řadu gramatických jevů – např. skloňování přídavných jmen, užití minulého času atd., slouží k utváření stylistických dovedností.

Themen neu 3, Max Huber Verlag, Ismaning 1994

Liste 1

1 unsympatisch
2 reich
3 dick
4 blind
5 schau
6 treu
7 laut
8 gesund
9 unglücklich
10 geizig
11 ungeduldig

Liste 3

1 Bein
2 Mütze
3 Kopfschmerzen
4 Verhältnisse
5 Motorrad
6 Brille
7 Klavier
8 Prüfung
9 Herz
10 Zeugnis
11 Hund

Liste 2

1 Lehrerin
2 Liebhaber
3 Tierarzt
4 Österreicher
5 Briefträger
6 Kind
7 Ehefrau
8 Radfahrer
9 Fußballspieler
10 Hausfrau
11 Chef

Liste 4

1 Schule
2 Flughafen
3 Rasen
4 Wochenendhaus
5 Toilette
6 Speisekammer
7 Meer
8 Parkplatz
9 Bahnhof
10 Post
11 Geschäft

Liste 6

1 finden
2 bekommen
3 suchen
4 schenken
5 verliern
6 verstecken
7 kaufen
8 stehlen
9 verkaufen
10 vergessen
11 gewinnen

Liste 5

1 Geldtasche
2 Tasche
3 Schachtel
4 Geldschein
5 Taschentuch
6 Ohring
7 Briefumschlag
8 Ausweis
9 Knopf
10 Lederhut
11 Schuhe

Liste 7

1 Mittagessen
2 Gewitter
3 Scheidung
4 Konferenz
5 Geburtstagsparty
6 Regen
7 Verasammlung
8 Rückkehr
9 Schnee
10 Hochzeit
11 Fest

Liste 9

1 töten
2 schlagen
3 treffen
4 probieren
5 begrüßen
6 kennen lernen
7 schlagen
8 erkennen
9 beleidigen
10 überraschen
11 verstehen

Liste 8

1 Politiker
2 Freund
3 Braut
4 Schwiegermutter
5 Unternehmer
6 Dieb
7 Partner
8 Besitzer
9 Obdachlose
10 Angestellte
11 Mitarbeiter