1. Wer...

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní A2 – B2.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu se zaměřením na opakování tvorby otázky a préterita modálních
sloves, tedy gramatických jevů hojně se vyskytujících v novinových článcích, proto je vhodné její zařazení do některé z přípravných fází. Lze také obměnit (např. procvičování přítomného času modálních sloves) a využít tak i pro studenty nižší úrovně.

Cíl aktivity
Tuto aktivitu lze pojmout formou soutěže. Studenti pracují frontálně. Pokud je ve třídě větší počet studentů, doporučuje se je rozdělit na dvě skupiny. Každý obdrží stejný pracovní list – dotazník, na kterém jsou vytištěny věty bez podmětu. Studenti musí vytvořit z dané časti oznamovací věty otázku začínající tázacím zájmenem „WER“ a pokusit se najít mezi spolužáky osobu, která by na ni odpověděla kladně. Poté si do neúplné věty v dotazníku doplní její jméno a celý postup se opakuje. Vítězí ten, kdo v co nejkratším časovém intervalu nasbírá co nejvíce různých jmen a jimi doplní věty, které potom nahlas přečte.
Aktivitu je vhodné využít v prezentační fázi pro přípravu interview v rámci projektového modulu.

66 Grammatik-Spiele Deutsch (DaF), Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 1999
DOTAZNÍK
___________________
hat im August Geburtstag.
___________________
wollte als Kind keinen Spinat essen.
___________________
wollte als Kind keinen Mittagsschlaf halten.
___________________
hatte als Kind Masern.
___________________
hat als Kind Bier probiert.
___________________
musste Sonntagskleidung tragen.
___________________
konnte mit 5 Jahren Rad fahren.
___________________
musste in den Ferien für die Schule lernen.
___________________
musste mit dem Zug zur Schule fahren.
___________________
wollte Polizist werden.
___________________
durfte am Silversterabend nicht bis Mitternacht aufbleiben.
___________________
wurde mit 12 beim Rauchen erwischt.
___________________
konnte mit 17 Auto fahren.
___________________
durfte das Auto seiner Eltern benutzen.
___________________
möchte gern im Ausland leben.