2. Sockenaustausch

Cílová skupina
Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B1 a vyšší. Jedná se o zábavnou konverzační hru, která povzbuzuje studenty ke komunikaci a podporuje jejich kreativitu a fantazii.

Instrukce pro učitele
Vyučující převypráví studentům krátký, neobvyklý příběh s nezvyklým závěrem
a představí jej jako svůj zážitek, který zůstal z jeho strany nepochopen (viz níže). Chce po studentech vysvětlit neobvyklé počínání aktérů svého příběhu. Úkolem studentů je najít co nejvíce možných důvodů pro vysvětlení tohoto chování. Když studenti vytvoří více než 10 různých zdůvodnění, sami je zhodnotí a poté společně zvolí tu nejlepší hypotézu, kterou napíší na tabuli.
Vyučující může též napsat na tabuli nedokončenou větu – pointu celého příběhu, kterou nezná, přičemž posledním slovem této věty bude libovolná spojka, např. „weil“. V každé větě, ve které studenti nabízejí určité zdůvodnění vzniklé situace, se snaží o užití této, popř. jiných předem daných spojek. Všímají si tak významového rozdílu mezi nimi i rozdílu ve slovosledu.

Cíl aktivity
Tato aktivita napomáhá studentům tříbit jejich komunikační dovednosti, nutí je k zamyšlení a vyjádření se k neobvyklé problematice. Její pomocí lze rovněž opakovat a procvičovat gramatické jevy, zejména spojky – „weil“, „deshalb“, „denn“…atd. a tvořit věty účelové – „um … zu“, „damit“, které se vyskytují v mnoha novinových článcích. Tudíž je vhodné zařadit tuto aktivitu do přípravné fáze některého ze článků tohoto projektového modulu.

66 Grammatik-Spiele Deutsch (DaF), Ernst Klett Sprachen, Stuttgart
Vzorový text
Im Abteil saßen mir gegenüber zwei junge Männer. Einer von ihnen trug weiße, der andere schwarze Socken. Plötzlich zogen sie sich eine Socke aus und tauschten diese untereinander aus. Dann verließen sie den Zug, beide mit einer weißen und einer schwarzen Socke bekleidet.
Vzorová věta na doplnění
Die Männer tauschtem ihre Socken,
weil …
denn …
um … zu
damit …