1. Wer...

Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní A2 – B2.
Přejít na aktivitu

2. Sockenaustausch

Tato aktivita je určena studentům jazykové úrovně B1 a vyšší. Jedná se o zábavnou konverzační hru, která povzbuzuje studenty ke komunikaci a podporuje jejich kreativitu a fantazii.
Přejít na aktivitu

3. Tris

Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní A2 – B2. Je zaměřena na opakování a upevňování libovolných gramatických jevů, např. předložek, spojek, v tomto případě perfekta s pomocnými slovesy „haben“ a „sein“. Lze zvolit jakýkoliv gramatický jev, záleží pouze na potřebách vyučujícího.
Přejít na aktivitu

4. Erfolgsrezept für junge Schriftsteller

Tato aktivita je vhodná pro studenty s jazykovou úrovní B2 a vyšší. Lze ovšem na základě slovní zásoby přizpůsobit i pro studenty nižší úrovně.
Přejít na aktivitu

5. Bingo für Neugierige

Tato aktivita je vhodná pro studenty všech jazykových úrovní, jelikož ji lze velmi jednoduše přizpůsobit jazykovým dovednostem studentů, kteří se jí účastní. Zde je nastíněna varianta pro žáky nižší úrovně – A1 – A2.
Přejít na aktivitu

6. Schlagzeilen

Tuto aktivitu doporučujeme pro studenty jazykové úrovně B1 a vyšší. Její obsah lze poměrně snadno přizpůsobit úrovni studentů.
Přejít na aktivitu

7. Vlastní novinový článek

Tato aktivita je vhodná pro studenty SŠ jazykové úrovně B2 a vyšší.
Přejít na aktivitu

8. Anzeigen

Tato aktivita je vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ s úrovní znalostí B1 a vyšší.
Přejít na aktivitu

9. Texte erweitern

Tato aktivita je určena pro žáky ZŠ i SŠ. Úroveň jazykových znalostí by měla být alespoň A1. Možno pracovat frontálně, popř. samostatně ve dvojicích.
Přejít na aktivitu

10. Assoziationen

Tato, na přípravu velmi jednoduchá aktivita, je vhodná pro studenty všech úrovní znalostí (vyjma úplných začátečníků).
Přejít na aktivitu

11. Novinový článek podle obrázku

Tato aktivita je vhodná pro studenty jazykové úrovně B1 a vyšší. Úkolem je sestavit novinový článek na základě obrázku. Jedná se o samostatnou práci, při které studenti pracují ve skupinách, cca po čtyřech až pěti. Při menším počtu žáků ve třídě možno pracovat i ve dvojicích.
Přejít na aktivitu

12. Novinový článek podle nadpisu

Toto je varianta předchozí aktivity, vhodná pro studenty SŠ s jazykovou úrovní B2 a vyšší.
Přejít na aktivitu

13. Vytvoření titulní strany

Tato aktivita je vhodná pro studenty s minimální jazykovou úrovní A2. Možno využít u žáků vyšších ročníků ZŠ.
Přejít na aktivitu

14. Vom Satz zum Gedicht

Tato aktivita je vhodná pro studenty s minimální jazykovou úrovní B1. Slouží k opakování a upevňování probraných gramatických struktur, zde např. perfekta a préterita.
Přejít na aktivitu

15. Chybějící titulky

Tato aktivita je vhodná pro všechny jazykové úrovně, pro žáky ZŠ i studenty SŠ. Její obsah lze snadno přizpůsobit potřebám a jazykové vybavenosti studentů. Je zaměřená na čtení s porozuměním a mluvení.
Přejít na aktivitu